V nedeľu 5.4. 2009 organizujú SLovenské ľadové medvede  plávanie otužilcov v Dunaji na Lide. Podujatie je našou symbolickou rozlúčkou s otužileckou sezónou 2008-2009. Stretávame sa v lodenici  Dunajklubu, 100m pod starým mostom v Bratislave ("u Juraja"). Do vody  vstupujeme  o 13.00 hod., takže zraz je o 12.30 hod a obed netreba chystať!. No a keďže za poskytnutie priestorov uhradíme prenájom a bude i profesionálny gulášik, pripravte si prosíme, po tri euráče. Ak niekto prinesie morénu na spálenie nad Dunajom, má vstup zdarma!!! Iste neoľutujete! Voda je "zabezpečená" na úrovni 5 metrov (v Dunaji, Lido 1,5 m), plavbu bude bedlivo strážiť motorový čln a plávanie proti prúdu vás iste "spláchne" tých bezpečných 80 metrov do dvoch minút...