Časový  rozpis športových súťaží 2. majstrovstiev SR v zimnom plávaní - Senec 28.2.2009

08:00-09:45 registrácia a prezencia plavcov, pokyny (pláva sa v 4 dráhach pozdĺž brehu jazera)

9:45 - 10:00 slávnostné otvorenie majstrovstiev

10:00 - 10:35 preteky na 50 m prsia (8 rozplavieb podľa rozpisu, spolu  31 účastníkov)

10:35 - 11:00 preteky na 25 m prsia (10  rozplavieb/34 účastníkov)

11:00 - 11:20 preteky na 100 m prsia (4 rozplavby/12 účastníkov)

11:20 - 12:00 preteky na 250 m prsia (5 rozplavieb/17 účastníkov)

12:00 - 12:40 preteky na 500 m v.sp. (2 rozplavby/8 účastníkov)

12:40 - 13:30 doplnkový program, občerstvenie, medialy za súťaže na 100,  250 a 500 m

13:30 - 13:45 preteky na 25 m prsia - finále / 5 kategórií (5 x 4 = 20 účastníkov)

13:45 - 14:00 preteky na 50 m prsia - finále / 4 kategórie (4 x 4 = 16 účastníkov)

14:00 - 14:15 preteky zmiešaných štafiet na  4 x 25 m prsia (2  rozplavby/32 účastníkov)

14:30 - 15:00 preteky zmiešaných štafiet na  4 x 50 m prsia (2  rozplavby/24 účastníkov)